ANBI

Naam

Stichting Nationaal Carnavalsmuseum “Oeteldonks Gemintemuzejum”.

RSIN

808647350

Contactgegevens

Oeteldonks Gemintemuzejum
Statutairadres: Balkweg 4b, 5232 BV 's-Hertogenbosch
Museumadres: Zusters van Orthenpoort 27, 5211 ND  's-Hertogenbosch
Correspondentieadres: Postbus 1691, 5200 BS  's-Hertogenbosch

Doelstelling

a. De realisatie en instandhouding van een museum waarin relicten uit de rijke cultuurhistorie van het carnaval te ’s-Hertogenbosch en in het bijzonder dat van Oeteldonk en de bestaande rituele vieringen van de mondiale carnavalsuitingen op museaal verantwoorde wijze worden getoond.
b. Het verzamelen van objecten, documentatie en archief op dat gebied.
c. Het stimuleren en doen van historisch onderzoek daarnaar door het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van onderzoek bronnen en het (mede) samenstellen van educatieve programma’s.
d. Tenslotte al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloningsbeleid

Het bestuur en suppoosten werkzaam bij het museum verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Er wordt hen een formeel recht op vrijwilligersvergoeding toegekend, waarvan zij middels een contractuele overeenkomst vrijwillig afstand doen.

Aanvullende documentatie