Toegangsprijs carnavalsmuseum drastisch verlaagd

Carnaval en Corona, het brengt de echte carnavalsvierders, maar zeker en wellicht nog meer de organisatoren, tot druk speculeren en plannen maken die wèl kunnen passen binnen de, tot nu toe, gestelde maatregelen. Corona inspireert ook tot inventiviteit en creativiteit, iets waar de carnavalsvierders méér dan bekend om staan. Carnaval gaat door, net als Sinterklaas, Kerstmis en de Nieuwjaarsviering alleen de vorm waarin is aan verandering onderhevig. Een bewijs van al die creativiteit, geuit in prachtige kostumeringen, maskers, onderscheidingen, vaandels maar ook wijzen van vieringen is te vinden in het enige echte Nationale Carnavalsmuseum ‘Oeteldonk Gemintemuzejum’ te ’s-Hertogenbosch, een bron van inspiratie dus en tevens een beleving van wat tot nu toe ‘carnavalvieren’ was.

In deze tijden waarin iedereen zich hoofdbrekens getroost om nieuwe manieren van viering te vinden wil het bestuur van het museum de drempel om deze carnavalstempel te bezoeken tijdelijk verlagen. De toegangsprijs wordt vanaf heden slechts 2 euro (was 7 euro). Dit is mogelijk geworden door een welkome financiële geste van het Genootschap van het Oeteldonks Vaandel.