In memoriam Ruud Jongerius

Een echte Oeteldonker heeft ons verlaten, maar zijn hart blijft in ons eigen
Oeteldonks Gemintemuzejum. 

Ruud Jongerius is overleden. Ruud is slechts 69 jaar geworden. Een heel aimabele mens is van ons heengegaan. Een Bourgondiër in hart en nieren, die zeker van het leven heeft genoten.

Sinds 1 augustus 2013 was hij een zeer gewaardeerde medewerker van het Oeteldonks Gemintemuzejum. Hij was niet alleen een van onze gastheren die met veel enthousiasme onze bezoekers een rondleiding gaf, maar was ook sinds 2 jaar de hoofdredacteur van de interne nieuwsbrief. De drijvende kracht achter De Rugzak en de Verdieping in deze nieuwsbrief. Zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van Oeteldonk. Niets was hem teveel voor ´zijn muzejum´. Altijd kon er een beroep op hem gedaan worden. Bij de verzorgingshuizen en ouderenorganisaties kon hij genieten wanneer hij mede ´Op Sjouw door ons Muzejum´ presenteerde.
Oeteldonk zat in zijn hart. Hij gaf rondleidingen in de bouwhal, werkte mee aan het Miraokuls Spèktaokul en was altijd bereid om in te springen of te helpen.

We zullen hem heel erg missen.
Ruud dank voor je vriendschap en rust in vrede.

Wij nemen afscheid van Ruud op vrijdag 2 november om 17:oo uur in de aula van crematorium Maaslanden,  Abt van Engelenlaan 1 te Vlijmen/Nieuwkuijk.

Herinneringsplek

Er is in het Muzejum een herinneringsplekje gemaakt. Hier ligt een herdenkingsboek zodat wie wil iets kan schrijven. Het Muzejum is hiervoor elke middag open van 13:11 tot 16:44 t/m zaterdag 3 november.