In memoriam: Bert van Heeswijk 1946-2022

Met grote verslagenheid ontvingen we het bericht van het overlijden van onze secretaris Bert van Heeswijk. Jarenlang heeft Bert zich ingezet als secretaris van het Oeteldonks Gemintemuzejum. Altijd zeer betrokken en enthousiast en met een groot sociaal hart. De vrijwilligers vonden bij Bert altijd een luisterend oor. Onbaatzuchtig was hij voortdurend in de weer om het ieder naar de zin te maken en zaken in goede banen te leiden. Als secretaris was het prettig werken met Bert hij was correct, doelgericht en razendsnel. Zijn actielijsten waren onverbiddelijk en soms bemerkte je dat de notulen wat “gemodelleerd” waren. Bert probeerde daar belangrijke onderwerpen nog meer gewicht te geven. Dat deed hij op een meesterlijke wijze en altijd in het algemeen belang. Als betrokken bestuurslid genoot hij wanneer “onze mensen” plezier hadden en genoten als vrijwilliger. Onvermoeibaar ging hij op pad met de penningmeester om de diverse studiereizen te organiseren naar de andere carnavalsrijken. Düsseldorf, Aalst (B), Breda, Bergen op Zoom, Groenlo en Malmedy werden bezocht om onze vrijwilligers de tradities en gewoontes van deze carnavalsrijken persoonlijk te laten ervaren. Tot op het laatst is hij dat blijven doen totdat het hem fysiek teveel werd. Letterlijk je inzetten voor anderen totdat je erbij neervalt. Dat getuigt van een heel groot sociaal Oeteldonks hart waarmee Bert ons allen een bewonderenswaardig voorbeeld heeft gegeven.

Wij zullen Bert gaan missen. Gelukkig zijn er nog ontelbare mooie herinneringen aan Bert en die blijven levenslang………….

Namens bestuur en vrijwilligers wensen wij zijn echtgenote Gerry en zijn kinderen Chantal en Roland, familie vrienden en bekenden veel sterkte toe.

Nationaal Carnavalsmuseum
“Oeteldonks Gemintemuzeujum”

René van Amelsfoort
Voorzitter