Koninklijke onderscheiding voor Bert van Heeswijk

Ter gelegenheid van Koningsdag 2020 heeft burgemeester Jack Mikkers gisteren met 17 inwoners telefonisch contact gehad om hen te informeren dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege de Coronacrisis was het helaas niet mogelijk dat de burgemeester de gedecoreerden thuis verraste. In opdracht van de burgemeester heeft de Koningstheateracademie ter plekke bij alle 17 gedecoreerden een persoonlijk waarderingslied ten gehore gebracht. Dat gebeurde buiten, in de directe omgeving van de voordeur en op gepaste afstand.

De versierselen worden later dit jaar – in afwachting van een nationaal te bepalen moment – door burgemeester Mikkers opgespeld. In totaal hebben negen vrouwen en acht mannen uit onze gemeente een koninklijke onderscheiding toegezegd gekregen. Zes gedecoreerden zijn afkomstig uit Rosmalen, twee uit Nuland, één uit Empel en acht uit ’s-Hertogenbosch.

De heer Bert van Heeswijk (73 jaar) uit ’s-Hertogenbosch.

Decorandus is sinds 2002 (deels) bestuurlijk vrijwillig actief op het gebied van cultuur. De heer Van Heeswijk heeft sinds 2002 diverse vrijwilligersactiviteiten ontplooid binnen de Oeteldonksche Club. Daarnaast is hij sinds 2008 vrijwillig actief bij de Stichting Veur Mekaor en tevens sinds 2013 vrijwilliger bij de Stichting Nationaal Oeteldonks Gemintemuzejum. Van 2003 t/m 2010 is hij bestuurslid van Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel geweest. In de periode van 2008 t/m 2018 is decorandus bestuurslid geweest van muziekgezelschap De Vriendenkring. Daarnaast is hij in de jaren ‘80 en ‘90 ook bestuurslid geweest van carnavalsvereniging De Gieters, en in de periode 2009-2012 penningmeester. 

Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch